EDUKACJA

Radość Odkrywanie Doświadczanie…

Edukacja w Przedszkolu Tropiciele Zagadek ma na celu wzbudzenie naturalnej ciekawości poznawczej, pasji i fascynacji odkrywaniem tajemnic otaczającego nas świata poprzez różnorodne działania twórcze bliskie zainteresowaniom i potrzebom dzieci. Naszym zadaniem jest stworzenie dla dziecka optymalnych warunków do rozwoju jego potencjału, zdolności, motywacji wewnętrznej poprzez zajęcia dostosowane do możliwości i zainteresowań dzieci.

Dbamy o to aby dzieci miały zbilansowaną ilość zajęć i zabawy dzięki starannie przemyślanym planie dnia.

Każde zajęcia to fascynująca podróż w zakątki dziecięcej wyobraźni oraz odkrywanie tajemnic otaczającego nas świata.

W pracy wychowawczo – dydaktycznej opieramy się na ponadczasowych wartościach oraz nowoczesnym podejściu do edukacji. W ramach czesnego oferujemy zajęcia, których zadaniem jest nie tylko zdobywanie wiedzy ale przede wszystkim budowanie twórczych, samodzielnych i zrównoważonych osobowości, które będą maksymalnie przygotowane do wyzwań jakie stawia im współczesna rzeczywistość. Tropiciele Zagadek będą przygotowane na osiąganie sukcesów!

Zajęcia dodatkowe